Priser

Prisberäkning månadskostnad för hemtjänst efter skatterabatt.
Pris 300 kr/timme plus moms som efter skatteavdrag gör ca 188 kr/timme totalt för privatkunder.
Kunder som beställer 8 timmars städning/gång får 5% rabatt.

Antal timmar 1 gång/månad 2 ggr/månad 4 ggr/månad
2 timmar 375 750 1500
3 timmar 536 1126 2252
4 timmar 750 1500 3000
5 timmar 940 1880 3760
6 timmar 1126 2252 4504
7 timmar 1316 2632 5264
8 timmar 1500 3000 6000